2106 Münih İntersolar fuarından

  • Resmi ve Özel  sektör  temsilcileri ile birlikte Almanyanın Münih Kentinde  HUAWEI  inverterleri ile  kurulmuş  santral  gezisini  organize ettik.
Posted in: